Genzõ | Organisatie

Een wereld waarin u baas bent over informatie en communicatie

Organogram  –  Managementlagen  –  Teams  –  Projectgroepen  –  Subgroepen

Voor elke zorgorganisatie wordt een eigen organisatie aangemaakt binnen Genzõ. Binnen deze organisatie kunnen ongelimiteerd subgroepen aangemaakt worden. Beheer is vervolgens eenvoudig te regelen. 

Zo kan elke organisatie het organogram opbouwen in Genzõ. Genzõ maakt daarnaast onderscheid tussen medewerkers en patiënten. U kunt dus met hetzelfde gemak met uw patiënten praten en met uw collega’s overleggen.

1Minuut | Zorginnovatie stelt bij aanvang graag het gewenste Organogram voor de zorgorganisatie in. Ook kunnen bij start alle medewerkers aan de organisatie worden gekoppeld. Zo is de organisatie van alle mobiele communicatie en informatie eenvoudig te regelen. Genzõ voorziet elke zorgorganisatie in de benodigde mogelijkheden tot het organiseren van het organogram met alle organisatielagen en de verschillende teams tot aan de projectteams en oneindig veel subgroepen.

Genzõ | Delen van apparaten

Ook is het met Genzõ mogelijk dat meerdere mensen een apparaat kunnen gebruiken. Zo kunnen tablets en telefoons binnen het team makkelijk met elkaar gedeeld worden. De profielen van de gebruikers zijn uiteraard allemaal apart beveiligd.

Uw persoonlijke informatie is alleen, maar dan ook alleen, toegankelijk middels uw wachtwoord. Genzõ zorgt dat u niet kunt vergeten uit te loggen en bij meldingen op uw device blijft inhoud van berichten verborgen. Hierdoor kunnen meerdere personen Genzõ veilig gebruiken op één device.

Genzõ | Beheer Organisatie

Het beheer van Genzõ is eenvoudig door de opbouw van de applicatie. Op het moment dat de zorgorganisatie kiest voor Genzõ kan 1Minuut | Zorginnovatie alle medewerkers toevoegen aan de organisatie. Het beheer op het gebied van toevoegen van nieuwe medewerkers en verwijderen van oud medewerkers kan eenvoudig worden belegd bij een of meer personen. Voor elke nieuwe medewerker die zich aan wil melden bij uw organisatie binnen Genzõ, zal de beheerder een melding ontvangen. De medewerker wordt pas toegelaten bij goedkeuring door de desbetreffende beheerder of beheerders. Andersom kan de beheerder oud medewerkers verwijderen uit de organisatie. Ook kunnen op dit niveau privacy instellingen worden bepaald en kan er een bericht naar alle medewerkers worden verzonden.

Genzõ | Beheer Organisatie lagen en Groepen

Voor elke organisatie laag die op verzoek van de zorgorganisatie binnen Genzõ wordt aangemaakt of elke groep die later wordt aangemaakt, kan het beheer eenvoudig bij personen naar keuze worden belegd. Kiest de organisatie ervoor om voor elk team een individuele groep aan te maken, zou het beheer bijvoorbeeld bij de teammanager en ICT kunnen worden neergelegd. Beide personen controleren dan eenvoudig welke medewerkers binnen de groep worden toegelaten, kunnen privacy instellingen voor de groep wijzigen en hebben de mogelijkheid om een bericht aan de gehele groep te verzenden.