Genzõ | Innovatie in Privacy & Security

Een wereld waarin u baas bent over uw informatie en communicatie

Dit is de visie van 1Minuut | Zorginnovatie en ook Genzõ is vanuit deze visie ontwikkeld. De wijze waarop Genzõ privacy bewust maakt en uw informatie en communicatie beveiligd is een innovatie op zich!

Genzõ ondersteund de zorgprofessional in het professioneel en bewust omgaan met privacy. Security is binnen Genzõ bewezen gewaarborgd volgens de hoogste eisen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Binnen Genzõ kunnen zorgprofessionals bewust verantwoorde keuzes maken, alvorens informatie te delen. 

De baanbrekende innovatieve wijze waarop dubbele encryptie binnen Genzõ wordt toegepast, borgt een  bewezen hoogstaande beveiliging van elke informatie en communicatie binnen de applicatie. Vanaf dag 1 is Deloitte betrokken bij de ontwikkeling van Genzõ waar het gaat de inzet op security én privacy.

Genzõ | Bewezen veilige Communicatie & Informatie

Deloitte Assuring Medical Apps

Vanaf dag 1 is de specialisatie Assuring Medical Apps van Deloitte betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van Genzõ. 1Minuut | Zorginnovatie is trots op het resultaat van de fundamentele innovatie op het gebied van privacy en security binnen deze mobiele applicatie. 

Deloitte prijst de wijze waarop binnen Genzõ de privacy is ingericht en informatie en communicatie beveiligd is, zonder dat dit ten kosten gaat van de flexibiliteit en mobiliteit voor de gebruiker.

Deloitte Assuring Medical Apps

Genzõ | Compliancy volgens hoogste eisen Gezondheidszorg

Genzõ is door 1Minuut | Zorginnovatie ontwikkelt volgens de hoogste eisen binnen de gezondheidszorg. De informatie die binnen Genzõ wordt gedeeld blijft binnen Genzõ.

Er wordt dan ook geen informatie opgeslagen op het device waarop Genzõ wordt gebruikt. De informatie die binnen Genzõ wordt gedeeld, wordt, anders dan bij bijvoorbeeld WhatsApp, bewaard en bewaakt in de zogenoemde cloud.  Onafhankelijk van externe factoren, voldoet Genzõ, op zichzelf, aan de hoogste privacy en security eisen binnen de gezondheidszorg.

Genzõ | Privacy Smart & Bewust

De manier waarop Genzõ privacy keuzes ondersteund is een innovatie op zich. Naast het feit dat uw privacy bewezen beveiligd is, maakt Genzõ het omgaan met privacy smart én bewust. 

De zorgorganisatie, zorgprofessional maar ook de client, kan ‘smart’  aangeven welke informatie met wie mag worden gedeeld. Omdat we in een wereld leven waarin privacy grenzen nog wel eens vaag en onduidelijk geworden zijn, is er binnen Genzõ alles aan gedaan om omgaan met privacy juist bewust te maken. Zo ook bij File Sharing en Medical Scribe Genzõ.

Eenieder wordt hierdoor weer baas over eigen informatie en communicatie. 1Minuut | Zorginnovatie is erin geslaagd om privacy binnen Genzõ smart en bewust te maken, zodat dit bijdraagt aan de flexibiliteit van de zorgprofessional.

Lees hier alles over de alles-in-1 functionaliteiten van Genzõ

Genzõ | Identificatie als sleutel tot privacy

1Minuut | Zorginnovatie heeft Genzõ zo ontwikkeld dat informatie en communicatie veilig is in een tunnel alleen toegankelijk na identificatie. Bij het eerst gebruik vraagt Genzõ u een profiel aan te maken. Een wachtwoord, controlevragen en bevestiging via uw mailadres vormen de persoonlijke sleutel tot uw persoonlijke omgeving in Genzõ.

Uw persoonlijke informatie is alleen, maar dan ook alleen, toegankelijk middels uw wachtwoord. Genzõ zorgt dat u niet kunt vergeten uit te loggen en bij meldingen op uw device blijft inhoud van berichten verborgen. Hierdoor kunnen meerdere personen Genzõ veilig gebruiken op één device.

Genzõ | Géén meekijkers

1Minuut | Zorginnovatie heeft voor Genzõ dubbele encryptie toegepast. Door de wijze waarop deze dubbele versleuteling wordt toegepast, kan worden gegarandeerd dat niemand anders mee kan kijken met wat binnen Genzõ doet.

De dubbele versleuteling zorgt ervoor dat uw informatie en communicatie onmogelijk van buitenaf leesbaar wordt, zelfs voor de ontwikkelaars van Genzõ. 1Minuut | Zorginnovatie ziet het als haar fundamentele verantwoordelijkheid om uw eigendom in de vorm van informatie en communicatie voor u binnen Genzõ te beschermen.

Genzõ | Verzamelt géén meta data

1Minuut | Zorginnovatie kiest ervoor om géén meta data te verzamelen. Meta data zijn gegevens die inzicht geven in zaken als wanneer, hoe lang en waar u online actief bent. Tegenwoordig wordt grof geld verdiend aan het verzamelen van meta data. Daarnaast staat recente wetswijziging toe deze gegevens te delen met derde en te koppelen aan de informatie die al bekend was.

Alleen op zeer nadrukkelijk verzoek van de zorgorganisatie kan deze optie worden ingesteld. Het gaat met nadruk om algemene informatie omtrent hoe Genzõ wordt gebruikt binnen de organisatie, de zorgorganisatie is hierover eigenaar.

Genzõ | Thuis in veilige communicatie

Genzõ maakt gebruik van private encryptie middels een uniek beveiligingsmodel. Niet alleen de profielen maar ook alle communicatie, opslag en transport is beveiligd. Daarnaast vindt inbraakdetectie en preventie plaats.

Genzõ, ontwikkelt door 1Minuut Zorginnovatie wordt getest door Deloitte, Assuring Medical Apps.