Genzõ | Smart Glass

Een van de unieke eigenschappen is de ondersteuning van de Smart Glass. Steeds meer zorg wordt thuis gegeven. Daarom heeft 1Minuut Zorginnovatie rekening gehouden met een perfecte mobiliteit. Het gebruikt van Genzõ in combinatie met de Smart Glass noemen we deskundigheid op afstand. Ondersteuning in de praktijk terwijl je handen vrij zijn.

Smart Glasses maken het samen met Genzõ mogelijk real time op afstand mee te kijken uit het gezichtsveld van iemand anders. Grote verschil met “beeldbellen” is dat met de Smart Glass je handen vrij zijn. Bij Genzõ wordt de Vuzix M300 Smart Glass aangeboden. Deze wearable van Vuzix voldoet aan de eisen voor dagelijks gebruik.

De waarde van de Vuzix M300 heeft haar waarde inmiddels al een jaar bewezen binnen de zorg. Binnen Genzõ kan deze slimme bril eenvoudig worden gekoppeld aan het profiel van elke zorgprofessional. Het bellen met de Smart Glass is een koud kunstje en opent een wereld van mogelijkheden voor de zorg.

Genzõ | Vuzix Smart Glasses

Vuzix; de toekomst van wearables, samen met Genzõ ontwikkelt door 1Minuut is de toekomst van het toepassen van de Smart Glass in de gezondheidszorg nu! 1Minuut Zorginnovatie volgt de wereld van de wearables, ofwel Smart Glasses op de voet en is sinds 2013 actief met het ontwikkelen van software voor en de implementatie van de Smart Glass in de zorg.

Na de beperkte kwaliteit, features en functionaliteit van de eerste versie van de Google Glass past 1Minuut sinds een jaar de oplossing toe die de zorg met kwaliteit deskundigheid op afstand via de Smart Glass biedt. 1Minuut is VIP partner van Vuzix Europe en past met veel plezier de Vuzix wearables toe.

Genzõ | Smart Glass | Vuzix | 1Minuut | Zorginnovatie

In combinatie met de door 1Minuut ontwikkelde mobiele alles-in-een applicatie voor de gezondheidszorg Genzõ wordt de Vuzix M300 toegepast.

Genzõ | Real time meekijken  via de Smart Glass in zorgsituaties

Genzõ laat medewerkers realtime meekijken in zorgsituaties. Cliënt, mantelzorger, verpleegkundige en arts communiceren via tablet en de Smart Glass. Zo wordt ondersteuning op afstand realiteit. De communicatie verloopt veilig en beschermd. Niemand anders kijkt mee.

Via Genzõ kijkt de verpleegkundige of arts eenvoudig mee met de zorgprofessional of mantelzorger die de Smart Glass draagt. De zorgprofessional kan direct instructies en ondersteuning geven. Diegene die de Smart Glass draagt en de client ondervinden geen hinder.

Ook de andere functionaliteiten beeldbellen, bellen, chatten, berichten en file sharing maken deskundigheid op afstand mogelijk en vormen daarmee een zorgprestatie op zich. De verbinding wordt eenvoudig met één druk op de knop gemaakt. Makkelijker kan het niet.

Lees hier meer over de Zorgprestatie van Genzõ

Genzõ | Vuzix M300 Smart Glass

De Vuzix M300 is de Smart Glass ofwel wearable die wordt geleverd wanneer een zorgorganisatie Genzõ in zet ten behoeve van deskundigheid afstand.

De Vuzix M300 is uitmuntend waar het gaat om betrouwbaarheid en kwaliteit binnen de wereld van de wearables. De beeldkwaliteit die de Vuzix M300 levert is perfect, evenzo de geluidskwaliteit. 1Minuut Zorginnovatie zet deze bril nu zo’n jaar in bij klanten in de zorg.

Inmiddels heeft de M300 zichzelf bewezen als de betrouwbare bril. Mede daarom is de combinatie Genzõ met deze Smart Glass klaar om de zorg te innoveren!

Genzõ | Deskundigheid op afstand; ontwikkeld samen met en vóór de zorg!

Kwaliteit  –  Flexibiliteit  –  Continuïteit

Genzõ is zo ontwikkeld dat de mogelijkheden die mobiele devices bieden, volledig ingezet worden ten behoeve van het primaire proces van de zorg. Genzõ biedt de kwaliteit die binnen de zorg vereist is. Genzõ heeft in de praktijk bewezen dat deskundigheid op afstand zelfs kan leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg.

Genzõ is ontwikkeld met als doel, makkelijk en mobiel, flexibiliteit van zorgprofessional te verbeteren. Het succes van Genzõ op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit, blijkt uit de uitgewerkte business cases binnen project Glazz. Grote winst wordt geboekt op het gebied van continuïteit.

Het inzetten van Genzõ in combinatie met de Smart Glass leidt direct tot (reis)tijdsbesparing.