Genzõ | Zorgprestatie

Resultaat van 4 jaar ontwikkeling samen met de zorg!

Genzõ is het resultaat van 4 jaar ontwikkeling samen met, in en voor de gezondheidszorg. Samen met Argos Zorggroep is in 2014 gestart met het project bekend onder de naam project Glazz. Project Glazz is gestart met als doel het inzetten van de Smart Glass, ofwel deskundigheid op afstand, ten behoeve van het primaire proces van de zorg. Het resultaat is een applicatie die volledig geschikt is voor toepassing binnen de dagelijkse praktijk van de zorg, makkelijk, mobiel en veilig.

Genzõ levert de zorg verbetering van kwaliteit en continuïteit, zonder dat dit ten kosten gaat van de flexibiliteit voor de zorgprofessional. Het succes van Genzõ is bewezen in de praktijk. De resultaten van de meest kansrijke business cases zijn uitgewerkt. Genzõ is zonder en met de Smart Glass klaar om direct in te zetten binnen elke zorgorganisatie. 

 Hieronder meer over de zorgprestatie deskundigheid op afstand en een samenvatting van de casuïstiek en resultaten uit de business cases.

Lees hier alles over project Glazz

Project Glazz | 1Minuut | Zorginnovatie

Of bekijk hier direct de Management Samenvatting van project Glazz

Genzõ | Deskundigheid op afstand

Real time meekijken in zorgsituaties

Genzõ laat medewerkers realtime meekijken in zorgsituaties. Cliënt, mantelzorger, verpleegkundige en arts communiceren via tablet en Smart Glasses. Zo wordt ondersteuning op afstand realiteit. De communicatie verloopt veilig en beschermd. Niemand anders kijkt mee.

Via Genzõ kijkt de verpleegkundige of arts eenvoudig mee met de zorgprofessional of mantelzorger die de Smart Glass draagt. De zorgprofessional kan direct instructies en ondersteuning geven. Diegene die de Smart Glass draagt en de client ondervinden geen hinder.

Ook de andere functionaliteiten beeldbellen, bellen, chatten, berichten en file sharing maken deskundigheid op afstand mogelijk en vormen daarmee een zorgprestatie op zich. De verbinding wordt eenvoudig met één druk op de knop gemaakt. Makkelijker kan het niet.

Lees hier meer over de Smart Glass en deskundigheid op afstand

Genzõ | Casuïstiek

Extramuraal  |  Intramuraal  | Mantelzorg

Deskundigheid – Ondersteuning – Kennisuitwisseling – Gedragsconsultatie – Wondzorg

Ondersteuning mantelzorger

Meneer Bakker (73) is mantelzorger voor zijn vrouw (71). Mevrouw Bakker heeft meerdere operaties ondergaan en heeft hierbij een stoma gekregen. Na een lange revalidatieperiode mocht zij weer naar huis. In het revalidatiecentrum waar mevrouw Bakker heeft gelegen, gaven de verpleegkundigen het advies om thuiszorg te nemen ter verzorging van de stoma. Meneer en mevrouw Bakker zagen dit echter niet zo zitten. Elke dag weer een ander in huis en afhankelijk zijn van de tijden dat de thuiszorg beschikbaar is. Meneer Bakker gaf aan dat hij het verzorgen van de stoma graag zelf zou willen leren, zodat hij deze zorg aan zijn vrouw kan verlenen in plaats van de thuiszorg. Gezien de complexiteit van de verzorging is dit echter niet geheel mogelijk zonder begeleiding. De oplossing hiervoor is de Smartglass.

In het revalidatiecentrum hebbende verpleegkundigen meneer Bakker geleerd hoe hij de stoma moet verzorgen. Hierbij heeft meneer Bakker ook uitleg gekregen over het gebruik van een Smart Glass. Thuis kan meneer Bakker nu zelf de stoma van zijn vrouw verzorgen. Zodra de stoma verzorgd dient te worden maakt hij verbinding met een verpleegkundige via de Smart Glass. De verpleegkundige kijkt op afstand mee via de tablet en kan tips en aanwijzingen geven.

Op deze manier krijgt mevrouw Bakker de zorg die nodig is op het moment dat het meneer en mevrouw uitkomt. Meneer Bakker verleent zelf de nodige zorg, maar er is toch eendeskundige die met hem meekijkt en hem hierbij begeleidt op afstand.

Extramurale kennisuitwisseling

Linda is een gediplomeerd verzorgende die recent is overgestapt naar de thuiszorg. Zij vindt het werk in de thuiszorg erg leuk en doet dit dan ook met veel enthousiasme. Echter vindt zij het een uitdaging om zelfstandig op pad te gaan en verantwoordelijk te zijn voor haar cliënten.  Zo ook bij mevrouw Henders. Mevrouw Henders moet eenmaal in de zes weken een vitamine B12 injectie krijgen. Dit is voorgeschreven aan haar door de huisarts. Gezien mevrouw Henders al thuiszorg krijgt, namelijk huishoudelijke hulp, stelt Linda voor om de injecties door de thuiszorg te laten zetten.

Mevrouw Henders vindt dit erg fijn omdat zij hier dan niet meer voor naar de huisarts hoeft. Linda geeft bij de wijkverpleegkundige aan dat zij bevoegd is om intramusculair te prikken, maar dat zij dit al jaren niet meer heeft gedaan. Zij voelt zich niet meer bekwaam hiervoor.

Linda zou dit graag weer willen doen, maar wil hierin graag nog wat begeleiding. De wijkverpleegkundige kan echter niet altijd meegaan naar mevrouw Henders hiervoor. Linda en de wijkverpleegkundige spreken af om de Smartglass in te zetten.

De wijkverpleegkundige gaat de eerste keer met Linda mee naar mevrouw Henders. Hierbij laat ze aan Linda zien hoe de injectie gegeven moet worden en waar Linda op moet letten. Hierna legt ze ook het gebruik van de Smartglass uit. De volgende keer gaat Linda zelfstandig naar mevrouw Henders toe met de Smartglass om de vitamine B12 injectie te zetten. De wijkverpleegkundige kijkt op afstand mee, terwijl Linda de injectie geeft. Linda krijgt zo de begeleiding die zij nodig heeft en kan vragen stellen wanneer zij dit wil. Linda kan met een gerust gevoel de injectie zetten.

Intramurale kennisuitwisseling

Marie is ambulant verpleegkundige in een geriatrisch centrum en draait vooral avond- en nachtdiensten. Tijdens haar diensten is zij de verantwoordelijke verpleegkundige voor het gehele huis. Sinds kort is zij tijdens haar nachtdiensten ook het aanspreekpunt voor een andere locatie in de regio waar op dat moment geen ambulant verpleegkundige aanwezig is in de nacht. Ter ondersteuning hierbij ligt in de andere locatie een Smartglass.

Het is drie uur ’s nachts en Marie krijgt een telefoontje vanuit de andere locatie. Eenverzorgende geeft aan dat er een cliënt is gevallen en twijfelt of zij een arts moet bellen. Marie wilt graag zelf de cliënt zien. Zij vraagt de verzorgende om de Smartglass op te zetten en naar haar iPad in te bellen.

Marie stelt de verzorgende een aantal vragen en laat de verzorgende een aantal controles uitvoeren bij de cliënt. Via de iPad heeft Marie hierbij een goed beeld van de situatie. De cliënt is inmiddels goed aanspreekbaar en de controles zijn niet afwijkend. Het bellen van een arts blijkt niet nodig. Later in de nacht hebben Marie en de verzorgende nog contact over de cliënt, welke het goed maakt.

Intramurale wondronde

Eline werkt in een geriatrisch centrum als verpleegkundig specialist. Wekelijks loopt zij een wondrond door het gehele huis. Tijdens deze ronde gaat zij langs alle cliënten die een wond hebben. Zij inspecteert de wond, bespreekt en evalueert de eventuele vooruitgang of achteruitgang en beslist of de wondverzorging aangepast moet worden.

Vroeger liep Eline deze ronde met nog drie andere collega’s. De ambulant verpleegkundige, defysiotherapeut en een zorgmedewerker van de betreffende afdeling. Iedereen stond dan om het bed van de cliënt. Daarnaast was het voor de fysiotherapeut niet altijd mogelijk om op locatie aanwezig.

Sinds kort loopt Eline de wondronde met een Smartglass. Haar collega’s kunnen zo op afstand meekijken met Eline via een iPad. Eline is nu de enige die langs de cliënten gaat. Dit geeft meer rust aan bed voor de cliënten. Ook kan de fysiotherapeut op een andere locatie tegelijkertijd meekijken met een aparte iPad. Zo is hij toch aanwezig bij de wondronde, maar dan op afstand.

Gedragsconsulentschap

Meneer Raaf (74) is bekend met het Korsakov syndroom. Meneer heeft weinig ziekte inzicht en ontkent dat hij ziek is. Meneer geeft aan de laatste 40 jaar niet veranderd te zijn. Echter, zijn korte termijn geheugen is erg slecht. Hij moet overal aan herinnerd worden en neemt weinig initiatief. Mevrouw Raaf (71) tobt al een aantal jaar met haar lichamelijke gezondheid (reuma, hoofdpijnklachten, duizeligheid, verminderde mobiliteit). Daarnaast moet zij ook dagelijks voor haar man zorgen. Mevrouw geeft aan flink overbelast te zijn en de situatie maar moeilijk aan te kunnen.

Er ontstaat geregeld discussie tussen meneer en mevrouw. Mevrouw kan niet accepteren dat haar man ziek is en verwacht dingen van hem die hij niet kan waarmaken. Meneer ziet dit niet in. De wijkverpleegkundige die betrokken is bij het echtpaar schakelt de gedragsconsulent in. Mevrouw heeft tips en adviezen nodig om met haar man om te gaan. Tevens heeft zij hulp nodig bij de acceptatie.

Naast de huisbezoeken die de gedragsconsulent doet, wordt ook de Smartglass ingezet. Op deze manier kan de gedragsconsulent op afstand tips en adviezen geven op de momenten waarop discussie ontstaat tussen het echtpaar. Mevrouw krijgt uitleg over het gebruik van de Smartglass en wat het doel is van de inzet hiervan.