Project Glazz | Sluit aan bij
Project Glazz

Project Glazz is initieel een samenwerking tussen Argos Zorggroep en 1Minuut Zorginnovatie. Middels Project Glazz worden Smart Glasses succesvol ingezet ter ondersteuning van het primaire proces van de zorg. Het succes van deze zorginnovatie kenmerkt zich door kwaliteitsverbetering en productiviteitsverbetering voor zorgverleners en mantelzorgers. Momenteel stelt de NZa een aansluitregeling beschikbaar, 1Minuut Zorginnovatie heeft inmiddels meerdere zorgorganisaties succesvol begeleidt bij het verkrijgen van deze aansluitregeling. Genzõ is dé alles-in-1 app voor de gezondheidszorg die ontwikkelt is binnen project Glazz en nu klaar is om communicatie te innoveren voor de gehele gezondheidszorg. Lees hier alles over Genzõ.

Sluit aan bij Project Glazz >

 

 

 

Project Glazz | Projectomschrijving Glazz

Deskundigheid op afstand via Smart Glasses. Mantelzorgers en/of zorgmedewerkers dragen een Smart Glass. Op afstand kan een deskundige meekijken om te begeleiden of observeren. Gelijktijdig kan gecommuniceerd worden. De uitgangspunten van 1Minuut Zorginnovatie hierbij zijn: makkelijk, mobiel en veilig.

Project Glazz | Uitgangspunten Glazz

In 2013 zijn door 1Minuut Zorginnovatie de voorbereidingen voor Glazz gestart, in juni 2014 is het project gestart. Vanaf de start is Deloitte bij de ontwikkeling betrokken voor de bewaking van de veiligheid en privacy, volgens hoogst mogelijke normen. Vier onderwerpen; toen actueel, nu actueel en komende jaren alsmaar belangrijker, vormen het fundament:

 • De vergrijzing, waardoor steeds meer zorg nodig is;
 • Steeds meer zorg wordt thuis gegeven;
 • Schaarste op de arbeidsmarkt: verpleegkundigen, verzorgenden en artsen;
 • Toenemend beroep op de mantelzorg en familie.

Een belangrijke conclusie is dat er vele toepassingen zijn in de zorg. Zowel op het gebied van kwaliteitsverbetering als in verhoging van arbeidsproductiviteit of combinaties. De Smart Glass is ingezet, daar waar dit naar verwachting de meeste winst zou opleveren, bij mantelzorgers en zorgverleners. Het eerste projectjaar is vrijheid geboden de toepassingsmogelijkheden breed te verkennen.

1Minuut Zorginnovatie Genzõ Smart Glass Vuzix M300 Deskundigheid op Afstand Zorgprestatie

Project Glazz | Resultaten Glazz

Negen toepassingsmogelijkheden zijn onderzocht. De op dat moment 4 meest interessant uitgewerkt:

 • Specialistische verpleegkundige handelingen op afstand via de mantelzorger;
 • Specialistische verpleegkundige handelingen op afstand via de zorgverleners;
 • Gedragsconsulentschap op afstand;
 • Intramurale kwaliteitsrondes (overdracht en wondronde).

In alle is sprake van kwaliteitsveranderingen.

 • Empowerment van mantelzorgers
 • Verbetering Signalering
 • Verbetering zorginhoudelijke besluitvorming
 • Toename arbeidsproductiviteit (reistijd en gelijktijdig rapporteren)

Bekijk alle resultaten in white paper Project Glazz >

Project Glazz | Aansluiten bij Glazz

In samenwerking met de zorgverzekeraar wordt gewerkt aan een eigen zorgprestatie of aansluiting op een bestaande zorgprestatie. Nu bestaat de mogelijkheid gesubsidieerd aan te sluiten bij het project. Implementatie voor de zorgorganisatie wordt daarin meegewogen.

Aansluitregeling zorginnovatie (2018/2019)

Organisaties kunnen in samenwerking met hun zorgkantoor, via de NZa, aansluiten. De aansluitende organisatie maakt samenwerkingsafspraken met het hoofdproject en spreekt een eigen prestatie af met de NZa. 

1Minuut Zorginnovatie Project Glazz

1Minuut Zorginnovatie deelt het succes van project Glazz graag met uw zorgorganisatie en biedt ondersteuning bij het subsidie traject. Sluit aan bij Project Glazz: