Skip links

24/7 Medische dienst

Verzorgenden en (ambulant) verpleegkundigen kunnen 24/7 de Medische Dienst inschakelen. Zo hoeft een arts niet altijd fysiek aanwezig te zijn voor het beoordelen van een situatie.

Praktijkverhaal
Bij locatie Lalê werken de verpleegkundigen op verschillende locaties, waardoor ze niet altijd in de directe nabijheid zijn. Met de inzet van de bril kan er snel gehandeld worden. De bewoners krijgen direct de zorg die zij nodig hebben en hoeven niet te wachten tot de verpleegkundig specialist weer op locatie is. Omdat de verpleegkundig specialist op standaard dagen langskomt voor visite, zetten ze de Smart Glasses extra in op andere momenten zodat een cliënt frequenter wordt gezien. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden en kan het zorgplan gelijktijdig gewijzigd worden.