Skip links

Inzetten Smart Glass tijdens coronacrisis

De coronacrisis zorgt ook binnen de zorg voor grote uitdagingen. In veel gevallen mogen artsen, behandelaren en gespecialiseerd verpleegkundig personeel nog maar heel beperkt op locatie komen. Door inzet van de Smart Glass wordt het voor hen mogelijk op afstand de zorg en het advies te leveren die zo hard nodig is.

Voorbeelden uit de praktijk:

  • In het verpleeghuis is een afdeling in quarantaine. Om multidisciplinair te kunnen behandelen, kijkt een team van specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en verpleegkundig specialist mee via de Smart Glass.
  • Omdat de specialist ouderengeneeskunde verkouden is, mag hij niet meer fysiek aanwezig zijn op een somatische verpleegafdeling. Omdat de specialist ouderengeneeskunde nog wel vanuit huis kan werken, kan hij door inzet van de Smart Glass door een verpleegkundige op de afdeling, alsnog op afstand een consult doen bij de bewoner.
  • Een verpleegkundig specialist komt tijdens de coronacrisis nog maar op één locatie per dag, maar wel iedere dag op een andere locatie. Hij/zij heeft standaard een Smart Glass bij zich, en maakt samen met behandelaren en specialist ouderengeneeskunde een dagelijkse planning van cliënten die zij toch even willen zien. Op deze manier kunnen ergotherapeuten, fysiotherapeuten en specialisten alsnog zorg en advies op afstand leveren.
  • Er is een opname, maar de behandelaren kunnen geen behandelplan opstellen omdat zij niet op de locatie mogen komen. Met de Smart Glass kan direct worden meegekeken door bijvoorbeeld de ergotherapeut en specialist ouderengeneeskunde. Het behandelplan kan tegelijkertijd worden opgesteld.
  • De thuiszorgmedewerker komt bij een cliënt die symptomen heeft van corona. De huisarts wordt gebeld en triage wordt met inzet van de Smart Glass gedaan. De huisarts kan de cliënt met ‘eigen ogen’ zien en het vervolgtraject gelijktijdig in gang zetten.
  • Inzetten op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar verpleegkundigen direct met een arts kunnen schakelen.

 

NIEUWS – 21 APRIL 2020