Skip links

Inzet van de slimme bril bij Zorgconnect Limburg

In de regio Noord en Midden Limburg wordt sinds 2019 onderzoek gedaan naar de behoeften van cliënten en medewerkers op het gebied van beeldcontact. Eén van de initiatieven die hieruit voortvloeide was het toepassen van de slimme bril bij observatie, supervisie en kennisoverdracht tussen professionals.

In 2021 is de slimme bril daadwerkelijk in de praktijk gebracht; zorgpersoneel van verschillende aangesloten organisaties leert ermee te werken. Het volledige praktijkverhaal over de inzet van Smart Glasses bij wondzorg en de thuiszorg bij Proteion lees en kijk je hier.