Skip links

Inzetten Smart Glasses tijdens coronacrisis

We publiceerden in april 2020 een bericht over de inzet van Smart Glasses tijdens de coronacrisis. Helaas is de situatie in veel organisaties weer nijpend; een hoog ziekteverzuim, besmettingen van cliënten en medewerkers en daardoor een structureel (te) hoge werkdruk. Naast de bestaande krapte op de arbeidsmarkt, zorgt de coronacrisis dus helaas nog steeds voor grote uitdagingen.

We brengen een aantal praktijkvoorbeelden onder de aandacht om met behulp van Smart Glasses deskundigheid op afstand in te zetten. Niet alleen om oplopende coronabesmettingen tegen te gaan, maar ook om beschikbare tijd van zorgverleners effectief in te zetten.  

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Leerlingen of collega’s van andere afdelingen worden extra ingezet in de zorg en begeleid door thuiszittende collega’s met lichte klachten die live meekijken via de Smart Glasses.
  • In het verpleeghuis zijn coronabesmettingen op een afdeling. Om multidisciplinair te kunnen behandelen, kijkt een team van specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en verpleegkundig specialist mee via de Smart Glasses.
  • Omdat de specialist ouderengeneeskunde verkouden is, mag hij niet meer fysiek aanwezig zijn op een somatische verpleegafdeling. Omdat de specialist ouderengeneeskunde nog wel vanuit huis kan werken, kan hij live meekijken via de Smart Glasses van een verpleegkundige en alsnog op afstand een consult doen bij de bewoner.
  • Een verpleegkundig specialist komt tijdens de coronacrisis nog maar op één locatie per dag, maar wel iedere dag op een andere locatie. Hij/zij heeft standaard een Smart Glasses bij zich, en maakt samen met behandelaren en specialist ouderengeneeskunde een dagelijkse planning van cliënten die zij toch even willen zien. Op deze manier kunnen ergotherapeuten, fysiotherapeuten en specialisten alsnog zorg en advies op afstand leveren.
  • Er is een opname, maar de behandelaren kunnen geen behandelplan opstellen omdat zij niet op de afdeling mogen komen. Met de Smart Glasses kan direct worden meegekeken door bijvoorbeeld de ergotherapeut, fysiotherapeut, wonddeskundige of specialist ouderengeneeskunde. Het behandelplan kan tegelijkertijd worden opgesteld.
  • De thuiszorgmedewerker komt bij een cliënt die symptomen heeft van corona. De huisarts wordt gebeld en triage wordt met inzet van de Smart Glasses gedaan. De huisarts kan de cliënt met ‘eigen ogen’ zien en het vervolgtraject gelijktijdig in gang zetten.
  • Inzet op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar verpleegkundigen direct met een arts kunnen schakelen.

We dragen de zorg een warm hart toe en ondersteunen graag op onze manier door het bieden van extra (online) trainingen, trainingen on the job, meedenken bij inzet, tijdelijke opschaling en door de beschikbare materialen op ons klantportaal.