Skip links

Leerlingbegeleiding

Op afstand leerlingen ondersteunen bij het uitvoeren of aftoetsen van handelingen of het voeren van MDO gesprekken. De leerling draagt de Smart Glasses en voert handelingen uit. Op afstand kijkt een deskundige collega mee en geeft begeleiding of toetst af.

Praktijkverhaal
Binnen De Riethorst Stromenland heeft een pilot plaatsgevonden gericht op het begeleiden van leerlingen en wondzorg. Het doel van deze pilot was om op kleine schaal te ervaren hoe het werkproces rond wondzorg en leerlingbegeleiding vorm kan worden gegeven met inzet van de slimme bril.

‘Wat ik merk is dat het steeds lastiger is om collega’s te vinden, terwijl we de juiste zorg willen blijven bieden. Daarom moeten we innoveren! Door zorgtechnologie in te zetten kunnen we slimmer werken.’