Skip links

Onbegrepen gedrag

Bij psychogeriatrische functiestoornissen kan onbegrepen gedrag ontstaan, waarbij ondersteuning nodig is van een gedragsdeskundige. Dit kan zowel intramuraal als extramuraal plaatsvinden. Een zorgmedewerker draagt een Smart Glasses bij het bezoeken van cliënten die gedrag vertonen waarbij extra begeleiding is vereist. De gedragsdeskundige kijkt via Genzõ op afstand mee. Zo wordt het mogelijk om complex en/of psychiatrisch gedrag te signaleren en direct begeleiding te bieden indien nodig. Ook kan meegekeken worden in situaties waar het wel goed gaat, om van elkaar te leren.

Praktijkverhaal
Dankzij de Smart Glasses kunnen gedragsconsulenten en psychologen op afstand meekijken in een gedragssituatie. Dit wordt toegepast op afdelingen om medewerkers te coachen, maar ook bij cliënten thuis om mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers tips en adviezen te geven. Bovendien is de observatie heel puur. Er wordt namelijk geen derde persoon toegevoegd aan de situatie. Via de bereikbaarheidsdienst zijn de gedragsconsulenten ook beschikbaar in de avonden en weekenden.