Skip links

Gebruik van Smart Glasses in de thuiszorg

Op de Dag van de Zorg, 12 mei 2021, besteden we aandacht aan twee toppers van Zorggroep Elde Maasduinen over de inzet van Smart Glasses in de thuiszorg.

 

Even voorstellen:

Mandy Broeren volgt de opleiding tot wondverpleegkundige. Stacey Hekerman is medewerker van het innovatieteam en student zorg en technologie tot eind juni.

Stacey heeft de rol van projectleider en superuser ingevuld in dit project. Mandy heeft de Smart Glasses ingezet om haar begeleider en artsen te laten meekijken in de praktijk.

 

Hoe zijn jullie gestart?

Het project is gestart met goede communicatie binnen het team en met procesafspraken voor het gebruik van de Smart Glasses bij cliënten. We vragen hier altijd om toestemming.

Daarna zijn een aantal leerlingen gestart. We hebben ervoor gekozen om twee brillen te verdelen over twee teams, zodat de bril altijd op een centrale plek ligt en daar opgeladen kan worden. We zouden veel meer leerlingen bij de pilot willen betrekken, maar doordat de standplaatsen van de teams ver uit elkaar liggen is dit lastig.

Er is veel aandacht besteed aan een eenvoudige op maat gemaakte instructie in Jip en Janneke taal. Bijvoorbeeld door zaken ook weg te laten. Zo werken we voor berichtenverkeer met Silo en niet met Genzõ. De berichtentoelichting hoeft dan niet in de uitleg.

Door corona werd de uitleg en coaching on the job bemoeilijkt. Met de nieuwe e-learnings in het klantportaal van 1Minuut kunnen leerlingen nu wel zelf aan de slag met de opdrachten en oefenen in het gebruik. En daar staan ook andere up to date documenten, wat we tijdens het project toch wel miste.

Als superuser heeft Stacey veel praktijkvragen en een paar technische uitdagingen ondervangen, wat voor medewerkers erg laagdrempelig en prettig is. Ik ga makkelijk om met technologie en daardoor kom ik er altijd wel uit.

We hebben gedurende het project vooral gekeken naar de behoefte en kwaliteiten van medewerkers. Zo zijn er enthousiastelingen, die het meteen willen inzetten, maar ook medewerkers die het lastig vinden. Daar hebben we keuzes in gemaakt. Bijvoorbeeld een van de wondverpleegkundige kijkt mee met wondzorg via de app, wat voor haar prettig voelt. Het inzetten van de bril neemt de andere wondverpleegkundige voor haar rekening.

Eigenlijk geldt vooral het praktisch maken en doen. Zo hebben we een huisarts uitgenodigd in Genzõ en hem gevraagd op een bepaald tijdstip mee te kijken via de app. Dit werkte goed voor zowel de medewerker als cliënt, die beiden meteen geholpen worden, en voor de huisarts, want het scheelt hem een rit naar de locatie.

 

Welke successen heb je opgehaald?

Voor begeleiding van leerlingen hebben we ervaren dat het extra begeleiding en extra overlegmomenten opleverden. Je hebt meteen overleg ter plekke, ook met de arts en eventuele miscommunicatie wordt hierdoor ondervangen. Voor de cliënt is het fijn dat er niet te veel mensen in hun kamer staan. Voor PG-cliënten is het prikkelarm.

Als je meekijkt met een hele route en bij ADL, kom je volgens Mandy wel ethische aspecten tegen. Normaliter ziet de cliënt de praktijkopleider en die houdt bij wassen gepaste afstand. Nu weet de cliënt niet wie er meekijkt en hoeveel mensen het zien. Het voelt anders voor hen. Daar maken we dan ook een bewuste keuze om de bril niet in te zetten.

Een leerling heeft praktijkexamen met de bril gedaan. De praktijkopleider en leerling waren enthousiast. Je kunt meteen noteren en dat scheelt veel tijd.

Bij medewerkers die veel nieuwe handelingen moeten aanleren werd vooral meerwaarde gezien, bijvoorbeeld in de opleiding Verzorgende IG.

 

Wat zou je nu anders doen?

We hebben nu leerlingen erbij gezocht vanuit het innovatieteam en met de thuiszorg wijkmanager. Het zou beter zijn als dit in de lijn ligt en start bij Opleidingen en bij de leerling.

Je maakt dan ook goede afspraken over wie er verantwoordelijk is en hoe processen moeten lopen. De technologie is nog nieuw en dat maakt het soms lastig om dit in de lijn te leggen. Leerlingen zijn echter heel toegankelijk en leren snel.

 

Welke tips heb je voor 1Minuut? 

Lever standaard een sterkere batterij erbij, stelt Mandy. De Smart Glasses is snel leeg bij sommige handelingen, zeker als je met meerdere mensen belt. Dus ik heb zelf een splitter op de bril geplaatst waarmee ik een powerbank kon aansluiten. Die splitter standaard erbij leveren, zou ook handig zijn.

Het updaten van de Smart Glasses is ook een punt van aandacht. De ene medewerker voert de update uit en neemt hiervoor de tijd. Een ander doet het niet, omdat de bril gewoon meteen ingezet moet worden. 1Minuut zou de brillen op afstand kunnen updaten.

Daarnaast zou het fijn zijn als je een melding krijgt van een software update in Genzõ. Of een melding als je die nog niet uitgevoerd hebt.

In het begin stond het touchpad van de Vuzix bril aan, dit zetten jullie nu standaard uit en dat is prettig. De Vuzix bril heeft tenslotte ook knoppen.

 

Hoe gaan jullie verder?

Tot juni gaan we verder zoals nu. We bekijken hoe we de Smart Glasses in de zomer gaan inzetten, bijvoorbeeld wekelijks voor BIG-scholing en in het Skills Lab. Tevens willen we de inzet bij wondzorg vervolgen.

We werken nog aan een businesscase binnen Zorggroep Elde Maasduinen en kijken daarbij breder dan Opleiden, geeft Stacey aan.  Als de bril enkel wordt ingezet voor opleiden is er binnen onze thuiszorg geen sprake van kostenbesparing. Wel zien we kwalitatieve voordelen zoals:

  • De Smart Glasses verhoogt de kwaliteit van leerlingbegeleiding, de leerling heeft door het gebruiken van de bril meer mogelijkheden om begeleid te worden.
  • De leerling en de werkbegeleider bepalen zelf op welke momenten het nodig is dat de werkbegeleider mee kijkt.
  • De praktijkopleider is efficiënter in te zetten en heeft meer zicht op het leerproces van de leerling.

Dit is ook veel waard.

Voor een bredere inzet van de Smart Glasses in de thuiszorg moeten we de samenwerking opzoeken met externen, zoals huisartsen of specialisten in ziekenhuizen. Deze mogelijkheid zijn we momenteel aan het verkennen. Mandy heeft al eens contact gehad via de Smart Glasses met het wondexpertisecentrum Den Bosch. Hierdoor zijn de lijntjes kort en hoeft een cliënt minder vaak naar het ziekenhuis.

 

Wat zou je zorgorganisaties willen meegeven als ze starten?

Investeer in een paar mensen met een goede uitleg en ga gewoon aan de slag, het wijst zich vanzelf. De momenten van inzet wel van tevoren afspreken, want niet iedereen kan dit zelf oppakken. In geval van leerlingbegeleiding dit met de afdeling Opleidingen opzetten; waar ga je de bril inzetten hoe ga je deze inzetten.

Een belangrijk aandachtspunt is het herhalen van de mogelijkheden en regelmatig te communiceren. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat je een externe of meerdere personen kunt toevoegen in het gesprek.

 

Mogen zorgorganisaties je benaderen als zij meer willen weten?

Ja dat mag.

 

NIEUWS – 12 mei 2021