Skip links

Wondzorg

Complexe wonden moeten op professionele wijze worden verzorgd. Dit vraagt om een hoger opgeleid deskundigheidsniveau. Inzet van de Smart Glasses is mogelijk bij wondzorg in de thuiszorg en intramuraal. Dit kan in de vorm van een wondronde, tijdens de artsen visite, op afroep in acute situaties etc. Een zorgmedewerker draagt een Smart Glasses tijdens bijvoorbeeld de wondronde en de wonddeskundigen kunnen middels Genzõ op afstand meekijken met de zorgmedewerker.

Praktijkverhaal
De wondzorgverpleegkundige van Stichting tanteLouise heeft via de Smart Glasses contact gehad met de poli dermatologie. Eén van de dermatologieverpleegkundigen heeft meegekeken bij een cliënt. Mevrouw was eerder bij hen onder behandeling geweest maar wilde nu niet meer naar het ziekenhuis toe voor beoordeling. Ze hebben meteen onderling een beleid kunnen afspreken. De dermatoloog heeft ook meegekeken. Het beeld was duidelijk en ze konden alles goed inschatten.

‘Wat erg fijn was, was dat we ook gelijk vragen aan elkaar konden stellen. We gaan met de nieuwe behandeling aan de slag en over 2 weken staat er een vervolgconsult gepland via de Smart Glasses.’